ילדים מחייכים
בשבילכם, בידוד זה 14 יום

בשבילם, בידוד
זה היומיום

בעזרתכם נדאג
שאף ילד לא יהיה בודד

ילדים מחייכים
בשבילכם, בידוד זה 14 יום

בשבילם, בידוד
זה היומיום

בעזרתכם נדאג
שאף ילד לא יהיה בודד

בחרו סכום:

בחרו סכום:

60
180
240
500
1,000
אחר

תרומות לעמותת 'כנפיים של קרמבו' מוכרות לצרכי מס לפי סעיף
46 לפקודת מס הכנסה.

תרומה חד פעמית
תרומה חודשית
שתפו ב -